Pár gondolat a szerekről V.

Mi a szer?

 

Miután elkezdetem írni a szerekről, felmerült, hogy általánosságában mi is a szer, a szert tartás? Erről szeretnék megosztani veletek néhány dolgot, a teljesség igénye nélkül, gondolatébresztőként.

A szer kapunyitás. Összeköti az anyagot, az anyagtalannal. Az embert, a törvénnyel, a teremtés erejével, az élettel. Úgy is fogalmazhatnék, hogy egy olyan anyagi tevékenység, amely lehetővé teszi az erők megélését, megtapasztalását és használatát azok számára, akik Enélkül nem volnának képesek rá, illetve akik képesek rá, a szeren fokozottan élhetik meg ezt a kapcsolódást. Ha jól működtetik, ez egy valós dolog, mely változást hozhat az életbe.

De hogyan működik? Először is, a földet számos energia éri a naprendszerből, és a galaxisból. Adott csillagok, bolygók adott energiával, rezgéssel bírnak, mint minden a teremtésben. Ezek rendszereket alkotnak, melynek része a föld is. Ezen energiarendszerek és hatásaik leírását számos ősi asztrológiai rendszer tartalmazza, sőt, a mai asztrológiában is fellehetők, így én erről itt nem írnék bővebben. A lényeg, hogy konkrét együttállásokkor, bizonyos energiák erőteljesen hatnak a föld terére. Ilyenkor az adott együttálláshoz (égitestekhez) kapcsolódó energia, fokozott jelenlétéből adódóan, sokkal inkább érezhető, befogadható és megtapasztalható.

Ha valaki nyitott erre az áramlásra, energiát szán rá, és komolyan szándékozza, akkor képes kapcsolódni hozzá, a szertől függetlenül is.

Tehát a szertartás nem feltétele az élet és a törvény áramlásaihoz való kapcsolódásnak.

Viszont a jól működtetett szertartás nagy segítséget nyújt benne.

Ennek feltétele, hogy a szert tartó személy/ek tisztában legyen vele, milyen minőséghez, energiaáramláshoz lehet kapcsolódni az adott időszakban.

Fontos tudni azt is, hogy ez az adott energia mit működtet a föld, és az ember terében, tehát mihez kapcsolódik az életünkben.

Ennek alapján látható, hogy a föld terében lévő anyagi lehetőségek közül, mint tárgyak, hangok stb. összesítve szertartási kellékek, mit kell használni, hol kell legyen a szer, illetve, hogy az mit tud adni a szeren részt vevő embereknek.

Például, egy adott energia az anyagban adott hangsávhoz kapcsolódóan terjed. Ennek ismeretében a szert tartó ki tudja választani azt a zenét, szertartási éneket, mantrát, ami megfelelően kiterjeszti a szertartás helyén a rezgést, sőt, egyfajta transzformátorként felerősíti annak az ember számára is könnyedén befogadható tartományát (hang).

Egy másik példa. A fény, mint a földre ható energia egésze, színekre bontható. Így adott energiasávhoz adott szín tartozik. Ha ezt használom, mint fényhatás, a szertartási kellékek színe, akkor szintén az adott energia megtapasztalhatóságát erősítem, azt fordítom le a befogadhatóság szintjére.

Sok esetben a megjelenő energia egy elemmel társítható, mivel az anyagi életterünket elemek alkotják, így az azt működtető energiák mindegyike egy elemhez kapcsolható, mely azt az anyagban képviseli. Így egyes szereken a tűzrakás, másutt a víz használata, vagy a szél megjelenítése imazászlókkal, stb. szintén segítség lehet.

A mértani formákkal, ábrákkal is mozgatható és fókuszálható az energia. Ez mérhető, ismert dolog, például a piramisok esetén, nem is magyarázom tovább.

A szertartás helye is fontos lehet. A föld befogadja a nap és a kozmosz energiáját, és szétbontja a lények számára befogadható energiákká. Hasonlóan a fent említett prizmához. És ahogyan a prizmán is fókuszálódik a fény, vagy, ahogy az ember testén is adott energiák adott pontokon sűrűsödnek, úgy a föld felszínén is vannak energiapontok, ahol az adott típusú energia, vagy energiák lépnek ki és be, illetve fókuszálódnak. Ezeket a pontokat nevezzük erőhelyeknek. Az ősi szentélyek és kegyhelyek mindig ilyen pontokra épültek. Sőt, a kezetekkor még a keresztény templomok is, bár nem tudatosan, hisz a lerombolt ősi szent helyek romjaira emelték őket.

Ha a szert olyan erőhelyen tartják, ami az aktuális energiát a föld terében fókuszálja, akkor az sokkal erőteljesebb lesz.

Fontos tényező még a figyelem. Ha a szeren résztvevők csak jelen vannak, de nem fordítják figyelmüket a szerre, akkor nem, vagy csak részben fogadják be a szeren megjelenő erőt. A figyelem megfelelő irányba terelésére szolgált az ima, és a mantra, amikről az oldalon levő írások közt találtok kifejtést, illetve a fent említett zene.

Ez nagyon fontos, hisz amire figyelsz, amivel azonosulni szeretnél, az hat rád, az a részeddé válik. Itt igen nagy a szert tartó felelőssége, hogy megfelelően állítsa össze a szertartást, abban ne legyen öncélúság, csak a megjelenő minőség tükrözésének szándéka. Ellenkező esetben a szer kárt okozhat, ami a szert tartó személyt terheli, hisz az ő felelőssége hogy a szer istent tükrözze, és ne eltávolítsa tőle az embereket.

Fontos még, hogy a résztvevők pontosan tudják, miről szól a szer, addig a szintig, amíg az információ segíti a megélést, és nem okoz zavart azzal, hogy nem értelmezhető. Egy szer sosem alapulhat ködösítésre, misztikára és hasonlókra, mert az az öncélt szolgálja, a szert tartó személy, egyház kiválasztottságára utal, arra, hogy olyat tud, amit nélküle a résztvevők nem tapasztalhatnak meg, stb. kvázi hatalmat akar felettük gyakorolni, azzal, hogy tudatlanságban tartja őket a megnyilvánuló teremtéssel kapcsolatban. Ez istentelenség!

Mindezek, a szert tartó személy részéről hatalmas tárgyi tudást, és az ember, illetve a teremtés működésének beható ismeretét feltételezik. Ám ezeknél fontosabb, hogy a szert tartó személy, a szerrel kapcsolatban teljesen objektív, üres legyen. Nem lehet a szer célja az ő valamely céljának megjelenítése. Hiszen a szert tartó kell összekösse az embereket a szeren megjelenő minőséggel, a teremtés kiáradásával. Ehhez üres tükör, isten eszköze kell egyen, aki a saját szándékai helyett isten akaratát és erejét mutatja meg, a lehetőségekhez képest legtökéletesebben. Így a szertartást végző személy felé elvárás, hogy képes legyen ilyenkor kizárni a saját énjét, és átadni magát isten akaratának.

Tehát, összefoglalva a szer úgy működik, hogy az éppen megjelenő energiaáramlást fókuszálja, és felerősíti, illetve befogadhatóvá és érthetővé teszi az ember számára.

És miért? Hogy az a minőség, a teremtésnek azon törvénye ismertté váljon, és az élet része, alapja legyen.

Mert a szer erre szolgál. Segít kapcsolatba kerülni az isteni minőséggel, a teremtés bizonyos erőivel akkor, mikor a szeren részt vevő személy életében nincs lehetőség a folytonos gyakorlásra, istenkeresésére. Ilyenkor egy szer, ahol megtapasztalhatja a teremtés egyes erőit, és láthatja a törvényt, sőt megélheti azt, nagy segítség. A résztvevő, az erővel és törvénnyel való szembesüléskor, ha őszinte az isten felé törekvés igénye, akkor megláthatja, hogy saját életében mi az a hiba, mi akadályozza őt ennek a minőségnek a mindennapokban való elérésében, megélésében és a munkán át való kiterjesztésében. Tehát a tanulást szolgálja, egyfajta nem emberi tükörként, az istenivel való szembesülésként.

Például, ha valaki részt vesz a meghatározó csillagjegyéhez kapcsolódó minőség kiáradására tartott szeren, akkor a pillanatnyi szintjéhez képest megláthatja, hogyan lendüljön át az akadályokon, melyet a karmája, a saját hibarendszere gördít elé.

Vagy, ha egy szer az élet kiáradását ünnepli, és megfelelően hangolják, megmutathatja egy gazdálkodónak, akinek erre őszinte igénye és törekvése van, hogy hogyan emelheti magasabb szintre a gazdálkodását, hogy az összhangba kerüljön az erővel.

A szeren szerzett tapasztaláshoz visszanyúlva, az adott témában folyton korrigálhatják az életüket a résztvevők, hisz már szereztek egy tapasztalást a minőség magas szintjéről, amihez döntéseiknél mindig visszanyúlhatnak.

A szerek tehát az élet minden területén iránymutatást adhatnak, és isteni mintát, a teremtés erejével való találkozás, és annak megtapasztalása által. Amely mintából aztán az életünkben építkezhetünk.

Léteznek speciális szerek, az oldalon ismertetettek mellett például gyógyításra, szerződések megpecsételésére, eskütételre, és így tovább. Itt mások a szer feltételei, és körülményei, esetenként nem együttállásokhoz kötöttek, stb. Ezeket majd táborokban ismertetem, bár néhány leírást az oldalon is tervezek.

Miután célom az emberek istenhez való visszatalálásának segítése, ebben a szellemben tartom szereinket. Bár még tökéletlenek, de a cél a folyamatos javulás! Szereinkről az egiut.hu weboldal, aktuális füle alatt tájékozódhattok!

Mészáros Szabolcs 2017.03.19.