Lámaista írások IV.

Ez az írás, bár nem saját tanítás, de jó összefoglalása az út alapjainak. Ez az írás, és néhány másik, amit feltöltök, minden gyakorló hasznára válhat.

Milarepa végakarata

Marpa Lotsava lábaid elé leborulok!

Ti összegyűlt tanítványok figyelmezzetek az öreg yogi szavaira.

Milarépa közli véletek végakaratát!

Hála néked Lhobragból származó Marpa, én, Milarépa yogi, bevégeztem föladatomat.

Ti valamennyien, tanítványok, és szerzetesek, gyakoroljátok útmutatásom szerint az

elmélyedést. Kövessétek elődeink példáját, kövessétek az én példámat! Törekedjetek a

legmagasabbrendű után a magatok és a lények üdve érdekében. így tegyetek, mert más

tevékenység nem hozhatja az áhított eredményt.

Utasításaimat, ha nem követitek, úgy kár volt a Hagyomány Örököséhez fordulnotok; áldást

és beavatást akkor mi végre nyertek tőlem; tanításaimat akkor miért kértétek?

A Tantrák, higgyétek el, meg nem gyógyíthatnak; a mantrák nem segíthetnek, csak annak, aki

a Tan szellemében él. Meg nem válthatnak a Változás Világából a titkos tanítások, a világról

lemondani néktek kell.

Az áldozatok bemutatása az úton előre nem visz; a testet, szót és gondolatokat néktek kell

felajánlanotok, a Tan szolgálatába állítanotok.

Adományok rajtatok nem segítenek, míg csak le nem győztétek a megkülönböztetés átkát;

mohóságot és gyűlölködést kell mellőznötök.

Mert nem érdemet hozó az adakozás, csak akkor, ha az önzetlenség megvalósíttatott.

Magas rang megváltástokat elő nem segíti; minden lény egységét kell magatokban

megvalósítanotok.

Sztupák emelése rajtatok mit sem segít, a Törvényt szívetekben kell, ápoljátok.

Az istenség-képmások meg nem szabadítanak benneteket a Változás Világából; az elmélyedés

gyakorlása vezethet csupán a helyes irányba.

Halálom évfordulójának megünneplése tévedéseiteket nem helyesbíti; az elmélyedés

gyakorlása vezethet csupán a helyes irányba.

Hamvaim meg nem válthatnak titeket; példámat követve az elmélyedést gyakoroljátok!

Türelem és kitartás mit sem segítenek, ha már a legkisebb bírálat kizavar nyugalmatokból.

A szenvedések elviselése mit sem segít, ha a Tan lényegét nem értitek.

A lemondás mit sem segít rajtatok, ha a vágytalanságot meg nem valósítottátok.

Részvét mit sem segít rajtatok, ha az önzetlenség szívetekben ki nem virult.

A mások érdekében végzett munka mit sem segít rajtatok, ha jutalom reménye él bennetek.

És ti tanítványok mit kerestek itt körülöttem, ha utasításaim teljesítésére képesek nem

vagytok? Csillapítsátok a lények szenvedéseit, mert más cselekedetek csak új fájdalmak

szülője.

Én a yogi, feladatomat, ím, elvégeztem!