A hit

Ember! A hit nem választható dolog! Nem olyan, mint egy vallás. Van hited a teremtőben, vagy nincs, és kész. Mert a teremtő és a teremtés örök, vallástól, embertől független. Nem egy elképzelés, vagy egy viszonylagos emberi idea.

Hiszel, ha összhangban élsz a teremtés törvényeivel, a legjobb tudásod szerint.

Hiszel, ha az életed irányát a teremtés adja meg, mert a teremtés minden. A teremtőhöz, és a törvényeihez igazodsz, és nem az anyaghoz, az emberi képzetvilághoz, a saját testedhez, vágyadhoz, félelmedhez, és elmédhez. Ez a társadalmi igazodás, és a vallásos elképzelések világa, de nem a hité.

Hited akkor van, ha a teremtőt követed, akkor is, ha nem látod hová vezet, mert tudod, hogy a teremtő minden, és nem téged szolgál. Te szolgálod a teremtést, és hozzá igazodsz, nem kell mindent tudnod róla. Nem is tudhatsz. De a törvényét élve tudod, hogy a teljességbe és szabadságba vezet.

Akkor is követed, ha látod, hogy hová vezet, és az neked nem tetszik, vagy attól félsz. Akkor van hited.

És nem akkor, mikor abban hiszel, ami neked tetszik, ami neked kényelmes, még akkor is, ha látod, hogy nem igazodik a teremtéshez, legyen ez akár idea, akár vallás.

És nem akkor, ha valamiben, amiről tudod, érzed, hogy igaz, nem hiszel, mert neked kényelmetlen, ijesztő, felkavarja a világodat. Ez önkény, öntörvényűség, az az idea, hogy én jobban tudok mindent, mint a teremtő. Ha így élsz, az anyagot, és az anyag szülte eszméket imádod a törvény követése helyett.

Nem hit, ha olyasmiben hiszel, aminek a valóságáról nem győződtél meg. Nem hit, ha olyasmiben hiszel, aminek a valótlanságáról meggyőződtél. Az előbbi vakhit, az utóbb az isten elárulása az anyagért. Vágy vagy félelem miatt, az a törvény előtt nem számít.

A teremtő nem hozzád igazodik! Nem érdekli a törvényt, hogy neked milyen elképzelés tetszik vagy sem. Mit tudsz elképzelni vagy nem! Egy a törvény, a teremtő törvénye. Azt éled, és vele tartasz a fény felé, vagy az anyagot imádod isten helyett, és elpusztulsz!

Nem érdekli a teremtőt, hogy miket olvastál, mivel tudsz azonosulni, mi érint meg érzelmileg, mi jelenleg a divatos idea, vagy vallásirányzat ott, ahol élsz. A teremtőt az érdekli, hogy követed e az ő törvényét, vagy nem!

A teremtő nem igazodik valláshoz, elképzeléshez, emberi világlátásmódhoz! Az ember látásmódja igazodik hozzá, vagy nem!

Vagy az ő törvényében hiszel, vagy nem!

Ha látod, hogy egy vallás, egy társadalmi berendezkedés nem a törvény szerint működik, de mégis követed, akkor azt táplálod, nem az életet. Az táplál téged, nem az élet. Akkor istentelenné válsz a teremtő előtt, saját akaratodból, még ha a társadalom, a vallás igazol is a többi ember előtt, és magad előtt. A hit nem igazodik valláshoz. Az igaz vallás kellene, igazodjon a törvényhez. Nem pedig a törvényt a saját és az anyag szolgálatához igazítva megmásítania, a teremtőről hazudnia. Van most ilyen igaz vallás? Ha nincs, miért követsz istentelent? Miért tagadod meg a teremtődet ember? Miért imádsz anyagból formált bálványokat?

Ha egy vallás nem a teremtő törvényét tükrözi, akkor istentelen, még ha milliók hisznek is benne. A teremtő nem az anyag tömegében méri a hited! Ezt nehogy elfelejtsd!

A teremtő nem függ az ember belé vetett hitétől. Az ember hite nem formálja. A törvényeit nem lehet így vagy úgy értelmezni. Az ember függ a teremtőtől, és ha hittel követi és megérti, és nem próbálja magához igazítani törvényeit, szabad lehet az anyagtól, és e törvények működtetője lehet. De ez egy lehetőség az ember számára, és nem jár neki! Nem a teremtő kötelessége ezt megadni! A lehetőséget megadja, és te élsz vele, vagy nem.

Hitetlen ember az, aki azt mondja, nincs isten, mert rossz a világ, vagy, mert nekem rossz az életem! Azért rossz a világ, és az élet, mert neki nincs hite, nem követi a törvényt! Dönthet így, de ne várja akkor, hogy minden istentelensége ellenére a teremtés kiszolgálja az önkényét! Megvédje a saját tettei következményeitől!

A törvény, az élet mindenütt ott van a teremtésben, ha látni akarod, ha keresed és követed, mindig táplál, ha nem akarod, magad zárod ki belőle. De akkor nem a teremtésnek kell bizonyítania számodra, hanem neked kell bizonyítanod a teremtés számára! Ezt ne felejtsd el. Ha istentelen vagy, ne panaszkodj, hogy nem segít az isten! Te fordultál el tőle! Ha hamis a hited, az anyagot imádod, ne csodálkozz, hogy úgy pusztulsz, mint az anyag, te választottad ezt!

A teremtés mindig ott van, mindenütt! És ha valaki követi, önimádó anyag-bálvány hited védelemében nehogy őt bélyegezd istentelennek! Mert ő mutat számodra példájával kiutat! Nehogy ellene fordulj, mert ezzel bizonyítod, hová tartasz, kit és mit imádsz! Mert van egy határ, amit nem léphetsz át anélkül, hogy el ne pusztítson a saját istentelenséged!

A teremtő tíz parancsolata a hitben való életről szól. De az ember a maga képére faragta, torzította. Keresd a mögötte rejlő igazságot, és megérted a teremtő törvényeit.

(A következő hónapban a 10 parancsolattal, és annak magyarázatával jelentkezünk, közösen, Kreiczer Krisztiánnal).