Bűn és bűnhődés

Mint az Isten szeretetét hirdető egyház, nem hiszünk isten büntetésében. A számunkra, általa adott tanításokból kiviláglik, hogy isten szeretete nem büntet, csupán tanít, utat mutat. Ilyenképpen nem létezik büntetés, csupán tanítás. Egy ember követhet el bűnöket az élet ellen, ám ezek valójában abból fakadnak, hogy nem látja azok helytelen voltát.

Ennek oka pedig, hogy még tanulja csupán az élet azon törvényeit, melyek ellen vétett. Ha ismerné e törvényeket, látná okukat és céljukat, nem vétene ellenük.

Ezért e „bűnök” büntetése is csupán látszólagos. Valójában tanítás, mely a hibát vétőt szembesíti önön hiányosságával, gyakorta úgy, hogy hasonló helyzetbe kerül, min amelyet ő okozott másoknak, de számos más útja is van az élet szembesítő erejének.

Mindez addig folytatódik, míg meg nem látja hibáját, és ki nem javítja azt. Így igazodva az élethez, új, magasabb szintű rálátásra tesz szert, mely által többet érthet meg a világból és közelebb kerülhet Istenhez.

Mészáros Szabolcs