Miért is épül a templom?

Egy barátom felvetette, hogy sokan, akik egyébként szimpatizálnának a kezdeményezéssel, nem értik, miért is épül ez a templom. Ezért egy rövid ismertetőre lenne szükség. Erre már én is gondoltam, így most megpróbálom összefoglalni, mi indított a Kisberényi templom építésére.

Nem részletezném az életem, nem is ide tartozik. Fontos viszont, hogy mindig is kerestem istent. Majd tizenhárom éves koromban volt egy megélésem, melyben a teremtő kinyilatkoztatta, mit vár tőlem. Ez ellen soká berzenkedtem, nem akartam elhinni, „normális” életet akartam. De idővel, a számos törés hatására, mit az önkényem okozott az életemben, megértettem, nincs más út, erre születtem.

Mikor elkezdetem elfogadni az Istentől kapott utat, mind inkább kirajzolódott az a feladat is, hogy sok más mellett egy templomot kell építsek, az ő szolgálatában.

Nem azért, hogy vallást alapítsak. Bármerre néztem, az élet azt a belső megérzésemet igazolta, hogy a vallások jó része az ember értelmezése, amelyben nem megérteni akarja a teremtést, hanem a saját képére formálni, sőt, a saját szolgálatába állítani az embereket, és így végső soron a Teremtő a helyébe lépni. Arra szolgál, hogy az emberek isten helyett, istenről szóló emberi magyarázatokban keressék az igazságot, a saját, lelkükbe írt feladatuk teljesítése helyett, emberi rendszerek szolgálatára fordítsák azt az energiát, amit Istentől kaptak, arra, hogy az egyéni útjukon át megértve a teremtést, megjelenítsék őt a világban.

Megértettem, hogy egy igaz egyház nem azért van, hogy vallást adjon, hanem hogy segítsen mindenkinek a saját hitét, istennel való egységét megtalálni, ami által mindenki, a saját útján a teremtés törvényeit megértve, és nem ember által hozott törvényekhez igazodva, mind szabadabbá és teljesebbé válhat.

Tehát az emberek szolgálatáról szó, de nem az önkényes ember anyag szülte vágyainak kiszolgálásáról, és azok következményeitől való megmentéséről, hanem az ember lelke megértésében és belső tartalma felelős megjelenítésében  való segítéséről. Hogy végső soron megtalálja Istent, a saját útján.

Szép lassan formálódva, ennek a lehetőségnek megteremtésre kezdtem szentelni az életem. Ekkor jelent meg a templom megépítésére való felhívás.

Egy olyan temploméra, amely nem egy vallást szolgál, hanem a teremtőt, és törvényszerűségeit modellezi az ember számára befogadható módon. Olyan arányrendszer szerint épül, ami az emberi arányokat, és a tejútrendszer, mint az életünkre ható legnagyobb anyagi tér, amiben az isteni megnyilvánul, arányait köti össze. Ami lehetőséget nyújt az őszinte istenkeresőknek arra, hogy itt szembesüljenek az isteni rend leképezésével, és tapasztalatot szerezhessenek arról. Hogy egy központja legyen minden, a teremtés mibenlétét őszintén kutató iránynak, legyen az művészet, tudomány, vagy éppen lelki gyakorlatok. Olyan központja, ahol nem csak az információ, hanem az erő, a teremtés rezgése is összpontosul, hogy segítse az ember útját, munkáját.

Végül a római Pantheon alap arányait találtam erre alkalmasnak. Hisz a Pantheon, az összes istent jelképezi, az istenek, pedig a teremtés erőit. Tehát az épület arra született, hogy az ember a teremtés minden erejével találkozhasson ott, amivel e térben lehetséges. Persze más arányokat is felhasználtam,és folyamatosan útmutatást kaptam.

Elkezdtem hát a munkát. Hogy a templom, és a köré szerveződő szellemi munka független maradjon, egy saját egyesületet hozunk létre (Égi Út egyesület), és magánadományokból, önerőből kezdtem el az építkezést. Egyszerűen hittem (sok megingással, persze), benne, ha meg kell épüljön, meg fog, anélkül, hogy bármely földi erőnek, rendszernek elkötelezném magam a segítségéért. Az élet visszaigazolta hogy így van, és megszilárdította a hitem. Az emberek látták ebben az értéket, és támogatni kezdték a kezdeményezést. Így hát megkezdődött az építkezés. Ám még koránt sem járunk a végén.

Ezért tettem a felhívást azoknak, akik ismerik a munkát és hitelesnek tartják, ha éreznek rá késztetés, bármennyivel is, de támogassák. Aki nem ismeri, valószínűleg nem fog hinni benne, hisz érthetően, bizalmatlanok az emberek, de nem zárom ki ezt sem, hisz lehet, hogy valakit ismeretlenül is megérint a dolog.

Aki szeretné alapjaiban megismerni a munkánkat, látogasson el weboldalunkra.: http://egiut.hu/

Vagy Facebook oldalunkra.: https://www.facebook.com/a.szabadsag.utja/

Zárszóként fontosnak tartom elmondani, hogy nem hiszem, hogy az ember isten felé vezető útja bármi külső tényező függvénye lenne. Ez a templom sem feltétel az istennel való egység elérésének. Azt mindenki, a maga munkája által, szabadon elérheti. Ez más embertől, földi rendszertől, vallástól vagy épülettől nem függ. Viszont egy az Isteni rendet leképező térben való gyakorlás, elmélyedés esetleg segítség lehet az úton. Ugyanígy azok a tanítások is, melyeket megosztok veletek, az Égi Út oldalán, vagy a személyes tanításokon, itt Kisberényben.

Remélem, ez némi magyarázattal szolgált arra, miért épül ez a templom.

Mészáros Szabolcs