Vallást, egyházat keresel? Ezeket a szempontokat vizsgáld!

Egy kis segítség, ha vallást keresel, vagy hinni akarsz valamiben, de nem tudod, melyik felekezet, egyház az igazi.

 

Először is, mit vizsgálj meg egy vallásnál-egyháznál?

– A hitelességet!

 

Mi ez egy vallási szervezet esetén?

Azt teszik, amit hirdetnek? A munkájukból születő eredmény azonos azzal, amit hirdetnek?

Ne felejtsd el, ez esetben nem az számít, milyen a társadalmi megítélésük, mit mondanak magukról ők, vagy róluk mások, csakis az objektív eredmény számít, amit tevékenységük az életben okoz.

 

– És amit képviselnek helyes?

 

Itt szintén ne a társadalmi normákat figyeld elsődlegesen, hanem azt, hogy a ténykedésükből születő eredmény értéket hoz létre, vagy sem. Ilyen tekintetben érték az, ami több és magasabb szintű életlehetőséget szül, teret ad a magas szintű tudás kibontakozására, az élet javulására, mindenki számára, aki értékteremtő munkát végez az életben.

 

– Ha amit képviselnek helyes, akkor ez az, amit keresel? Számodra is helyes ez?

 

Az általuk teremtett érték egybevág a te belső értékigényeddel? Tudod egyáltalán, mi a belső értékigényed? Ha nem, találd meg.

( Gyors segítség, senkinek nem az a rendeltetése hogy jó ember, jó szülő, stb. legyen. Ez csak egy plusz, de van egy dolog, amit neked/is kell képviselned a világban, itt és most, hogy az élet teljesebb és szabadabb legyen, és ami a te munkád nélkül nm jelenik meg az életben. És ez nem olyasmi, hogy pék, vagy fizikus akarok lenni. A hivatás, szakma ennek az eszmének, értéknek a megjelenítésére szolgáló eszköz. Talán segít, ha azt kérdem, Mi az az érték, aminek létrejöttére az egész életed rááldoznád, és aminek a megszületéséért/érvényre juttatásáért fel is áldoznád az életed?).

Tehát ha megvan ez a cél, vagy bármiféle hiteles benyomás arról, mit szeretnél, közelebb visz ahhoz az adott tanítás? Ha nem, akkor keress tovább!

 

Ha eddig jó, vizsgálódj mélyebben!

– Milyen tanításokat vall az egyház, és azok hová vezetnek?

 

Például, van olyan tanítása a vallásnak, mely magától teszi függővé a szabadságod, megváltásod, gyógyulásod, lelki üdvödet, túlélésedet a világvégét követően, stb? Tehát törekszik arra, hogy függővé tegyen? Ha igen, keress tovább!

Mert minden ember önálló, saját feladattal, és ehhez kapott térrel, illetve olyan úttal, ami ezek függvényében egyedi. Senkire sem jó a másikra szabott kabát! Egy próféta sem hirdette, hogy csak őt lehet követni, mind csak irányt adott, amit az életedre szabhatsz!

Az, hogy később az ő tanításaikra épülve mások ezzel hatalmat akarnak gyakorolni, csak egy emberi dolog, nem Istentől való! Ne dőlj be ennek soha!

 

A vallás komplett megoldásokat kínál? Megoldja az életed helyetted? Mert ha igen, és gyakorolni kezded, akkor szintén függővé válhatsz tőle. Mindegy hogy anyagi megoldásról, bentlakásról beszélünk e, vagy arról, hogy szertartásokkal mentesít a bűneid- terheid-problémáid alól, vagy egy magasabb szférába emelnek! Mind arról szól, hogy önállótlanná válj, és függj!

Szerinted Isten szolgákat akar, vagy önálló, felelős társakat, szabad alkotással?

Ha valahol felmentenek az életed felelőssége alól, akár eredendő bűnnel, akár azzal, hogy a problémáid ellenére fenntartanak, menekülj onnét, mert ott szolgaságba akarnak vetni!

 

– A következő pont, szabadságra tanít?

 

Azt tanítja, hogyan lehetsz önálló? Hogyan találod meg a saját teljességedhez, lelkedhez, Istenhez vezető utad? A kész megoldások kerülése után ez a legfontosabb! Így derül ki, valóban a saját boldogságodhoz és kiteljesedésedhez vezet e az egyház tanítása. Kerüld azokat, akik azt mondják, más út nincs, ez vezet az üdvösséghez, megvilágosodáshoz, boldogsághoz! Ők szolgákat akarnak. A teremtőhöz a saját lelkén át mindenkinek egyéni útja van. Egy igazi hit, akinek te fontos vagy, ennek megismerésére, felfedezésére tanít.

 

– Felelős életre tanít?

A magadért vállalt felelősség alapvető! Ha felmentenek a „bűneid” alól, hogy vállalsz felelősséget? Ne feledd, a szabad akarathoz a tudáshoz mért teljes felelősség jár! Hogyan találod meg a teljességhez vezető utad, a saját teremtődtől kapott feladatod ismerete nélkül? És hogyan teljesíted be ezt a feladatot, anélkül, hogy felelős lennél a tetteidért? Ha azt mondják, pontosan követned kell ezt a vagy azt a tanítást, kérdés nélkül, hogy legyél önmagad? A legtöbb ember még annyira sem vállal felelősséget, hogy az adott pillanatban maga döntsön. Inkább sodródik, és másokat okol. Ha ebben mélyít el a tanítás, kerüld el.

Másként, ha azt hallod, szó szerint ezt vagy azt a tanítást kövesd, mindig eszerint tégy, és ne kérdőjelezd meg a tapasztalataid alapján, és minden rendben lesz, bajban vagy.

Ha azt mondják, tapasztalj, ismerd meg a teremtést, tanulj, és járd a saját utad, mi csak példát tudunk mutatni a miénkkel/mesterünkével, de neked megvan a sajátod, akkor ez már egy jó jel.

 

– A világ megismerésére tanít?

Azt hirdeti, hogy nyitottan, a tapasztalatok alapján ismerd meg a világot és magad? Vagy dogmákat hirdet és elvárja, hogy azok alapján felülírd a tapasztalataid, mert így lehetsz jó ember, így üdvözülsz, gyógyulsz meg, és így tovább? Nagyon nem mindegy. Ha az utóbbit tapasztalod, vissza se nézz!

 

– Megalkuvó, vagy kiáll a hitéért?

Ha egy vallás megalkuvó, az annak a biztos jele, hogy nem a teremtődhöz vezet, hanem emberek önérdekét szolgálja.

Látod, hogy megalkuvó, de nem azt mondja? Hazudik! Nem láttál még politikust, nem volt ilyen tanárod, főnököd? Csak az számít, ami a tettekből születik, mondani bárki tud bármit.

Nem ez a közvélekedés róla? Sőt, a kilógó lóláb ellenére államvallás, vagy tömegek követik? Mert a fenti, róla szóló hazugság már társadalmi normává vált! Sosem higgy másnak, csak a lelkiismeretednek, és a tapasztalatodnak! Amit megélsz, az a megtapasztalt valóságod, a többi csak közvetett információ! Még ha a nevelésed, környezeted világképének alapja is.

De mikor megalkuvó egy vallás? Ha a társadalom igazságtalanságait igazolja, vagy olyan tanításokat hirdet, melyek egy valótlan értékrend kialakulásához vezetnek a társadalomban (ekkor sok esetben a társadalom is visszaigazolja őt, kéz-kezet mos alapon). Még egyszer, nézd, mit okoznak a tanításai, nem az emberi normák közmegegyezése, hanem az élet szabad kiterjedésének és emelkedésének szempontjából!

Biztos jele a megalkuvásnak, ha egy igazságtalan, az életet és szabadságot nem támogató társadalmi-politikai rendszert legitimizál a vallás, vagy az legitimizálja őt. Minden az, ami, nem amit mondanak róla! Itt tisztán látszik, mit hoz létre a vallás!

Ha megalkuvásra tanít, azt mondja, a társadalmi normák, vagy akár a saját tanításai értékesebbek, mint az igazság, akkor nincs dolgod azzal a vallással.

Ebben segít, ha látod, hogy egyetlen hitet, vallást sem Isten hozott létre. Hanem emberek. Az ő megértésére, magyarázatára. Tehát nem Isteni, hanem társadalmi rendszerek! Lehet, hogy ez furcsa, de gondold át.

 

– Valós értékrendet állít?

 

A vallás valós értékrendet állít, vagy az emberek elképzeléseit igazolja jóról és rosszról? Valós értékrend szerint működik minden, ami a teremtés szerint működik, az ember nélkül. A galaxisok mozgása, a bolygók születése, a fizika, a kémia, mind teremtő rendszer, törvény. Ebben rendszerben az ember az, aki új összefüggéseket alkothat, tudatossága, és szabadsága folytán. Valahol a tanulása általi munkában, alkotásában e világ gazdája, és teremtésének folytatója.

Ám ezek a törvények és értékek nem azonosak a társadalom értékeivel. Mert azokat, az ember alkotó erejével és szabadságával maga hozta létre, gyakran önmaga kényelmére, és hasznára, nem a teremtésért való munkára és értékkiterjesztésre. Így, ha valaki a társadalom szemében rosszat tesz, még nem biztos, hogy az élet szabad kiterjedése szempontjából is rosszat tesz (főleg, ha a társadalom az élet birtoklására és uralmára épül). Tehát vizsgáld meg, hogy az emberi „jó és rossz” fogalmát követi e a tanítás, vagy egyetemes értékeket hirdet.

(Segítségként.: Ha elfogadjuk és a példa erejéig abból indulunk ki, hogy az ember egyedi feladattal bír, aminek létrehozása a teremtőjétől kapott feladat, és az életét, lehetőségeit erre kapta, azért mert ebből tanulhat jelenleg a legtöbbet, és mert ebben alkothat a legjobbat, akkor mi történik a következő helyzetben?

Egy ember nagy vagyonra tesz szert, és a rengeteg embert közvetlenül segít, jótékonysággal. Ez a legtöbb társadalom és vallás szemében jó dolog. Lehet, hogy az. Ehhez vizsgáljuk meg, mit okoz.

A jótékonykodása folytán megsegítettek képesek megszünteti azt a problémát, tudatlanságot, hiányt az életükben, ami a nehéz helyzetüket okozta? Tegyük fel igen. Akkor ez a jótékonyság az említett gazdag ember feladata volt, ezzel az élet magasabb szintjét segítette.

De lehet, hogy az által megsegítettek lustává válnak a kapott segítség által, azt hiszik, hogy az nekik jár, nem lépnek előre, nem tanulnak, mert a segítség megszűnteti a nehézségeiket, azt a hajtóerőt, ami kényszerítette volna őket, hogy felismerjék problémáik okát. Így az élet szabad kiterjedésének és mind magasabb szintre emelkedésének gátjává válik az adomány. És ez nem minden. Az a plusz energia, tér, amit a gazdag ember erre fordított, valaminek a létrehozására állt a rendelkezésére. Nem a saját kényére-kedvére, hisz az nem vinné előre a világot, sőt energiapazarlás volna. De ő mégis kényére-kedvére akarja használni. És mivel miatt belső feszültsége, lelkiismeret furdalása lesz, jótékonykodik, hogy megnyugtassa, és így még a közmegítélés szerint is jó emberré válik. Ám így nem hajtja végre a feladatát, amit a teremtőjétől kapott, és amire az erőforrásait adták. Így míg a társadalom szemében jó ember, addig a teremtés szempontjából háromszoros kárt okoz.).

Ne fedjétek, miből mi születik a gyakorlatban, csak az a lényeg!

 

Érdemes komolyabban foglalkoznod az olyan tanítással ami.:

 

– Felelősségre nevel.

 

Minden, ami veled történik, miattad van. A következményeket nem büntetésként kapod. Az élet egy törvényi keret, amit úgy ismerhetsz meg, ha eleinte a saját károdon tanulsz. Ezek a hibák nem bűnből fakadnak, hanem a tanulásod részét képezik. Tehát, azzal, hogy szembenézel a veled történtekkel, és megkeresed a helytelen hozzáállásodban gyökerező okokat, képes leszel többé, teljesebbé válni. Ez a te felelősséged, mit az életet tanuló lény. Ha ezt mondja a vallás, és nem mentesít a felelősség alól, ha az előírásait követed, érdemes foglalkoznod vele.

Felelős vagy még a te belső tartalmad megjelenítéséért is. És azért, hogy azt hogyan működteted. Erről is beszélnie kell egy komoly vallásnak.

 

– Ha nem mondja meg mi jó, mi rossz.

 

A jó és rossz emberi fogalmak, melyek koronként és kultúránként változnak. Nyilván te sem hiszed el, hogy a világegyetemet létrehozó és mozgató erő a földön élő emberiség egy kis társadalmi rétegének pillanatnyi nézőpontja alapján határozza meg a működését.

Helyette olyat keress, ami arra tanít, ismerd meg, mitől működő az élet. Lényegében mi hoz több lehetőséget mind szélesebb körben a magasabb szintű életre, és mi gátolja azt. És miért, milyen törvények alapján?

És arra tanít, hogy találd meg ebben te a saját utad. Működő, ellenőrizhető példákkal, nem dogmákkal, melyeket a társadalmi nyomás és nevelés eszközével fogadtat el.

Nem tanít jóra és rosszra, hanem arra, hogy mitől lesz valami végtelen, vagy mitől válik korlátossá.

Ha ez a téma érdekel, kattints ide.: http://egiut.hu/jo-es-rossz-foglama/

 

– Tanaiban hiteles

 

Nem igazodik a pillanatnyi társadalmi elvárásokhoz, erkölcsi értékrendekhez. Mondhatni természettudományos módon, ok okozati, és nem tekintélyelven működik. A megismerhető valóságot tanítja, hogy szabad légy általa, nem egy értelmezését dogmatizálja a valóságnak, ami az ő kontrollja alá hajtja híveit.

 

– Önálló

 

Az egyház fenntartja magát. Nem adókkal és adománnyal! Munkával! Tagjainak nincs anyagi függése egyházuktól, önálló munkával tartják fenn életüket. Nem érdekük a te uralásod. Ha egy egyház anyagilag függő, a társadalomtól függ, kénytelen azt kiszolgálni, még ha az igazságtalan is. Ha független, az igazságot szolgálhatja (ha ez a szándéka), akár a társadalom igazságtalansága ellenében is.

Képzeld el például, hogy éltek az ősi papok. Tudósok, csillagászok, gyógyítók és tanítók voltak.

Hisz a tanítás a szabadságról és felelősségről, az önálló tér betöltésére szolgáló eszközök átadásáról szól.

A gyógyítás arról, hogy ha valahol eltértél a teremtés harmóniájától, hogyan találj vissza oda.

A tudomány a teremtés törvényeinek feltárásáról szól.

A művészet arról, hogy intuitív módon megnyisson a belső tartalmad, és a külső értékek felé.

Mindez papi feladat! És ha egy egyház tagjai ezt végzik, nem szorulnak másokra, mert saját jogukon megélnek, és munkájukkal képviselik hitüket!

Persze ez csak példa, ma ilyet nem igen találsz. De gondolkozz el rajta. Istent és az életet akarod szolgálni, vagy valamilyen élősködő rendszert, aki gátlástalanul rá hivatkozik?

Persze igaz vallás is fogadhat ajándékot, de nem függhet tőle a léte, és látszani kell, hogy azt valamilyen érték létrehozására, és nem saját tagjainak gyarapodására fordítja.

 

– Valós társadalmi felelősséget vállal.

Nem pedig a társdalomra/követőire gyakorol nyomást oly módon, hogy az ő szolgálata társadalmi felelősségnek tűnjön.

Ha egy egyház független, nem a hatalmat kell szolgálnia ami fenntartja, hanem szolgálhatja az Istent. Így tükröt tarthat a társadalom elé, persze ítélet nélkül, akkor is, ha az egész társadalom Istentelen. Ez a társadalmi munka az egyház egyik fő feladata (mert Istent az egyén maga is elérheti, ahhoz nem kell egyház), melyet nem az egyénért végez, hanem az emberiségért.

Tehát nem az a felelősségvállalás, hogy jótékonykodva, vagy gyűlölködve fordulunk egyes csoportok felé, amit a közösség helyes hozzáállásként értelmez. Hanem az, hogy a társadalmat akkor is szembesítjük a hibáival, ha ezt a hibát a közmegegyezés legalizálja. Mert egy igaz vallás nem a pillanatnyi társadalmi elképzelést szolgálja (és egyben az önérdekét), hanem az általa ismert teremtéselveket és törvényeket, akár a közmegegyezés ellenében is. Ez az igazi egyházi felelősségvállalás! Ha ilyet látsz valahol, ott érdemes tovább kutatnod!

De a szembesítés nem lehet soha ítélet. Csak tapasztaltból származó tényközlés. Az ítéletben az egyén érdeke mozog, ezt ne feledd, ahogyan azt sem, hogy a tapasztalat alapján dönteni nem ítélet, illetve a tapasztalat szőnyeg alá söprése nem ítéletmentesség, hanem ostobaság.

Ha ez bővebben érdekel, kattints ide.: http://egiut.hu/az-iteletmentessegrol/

 

– És végül.:

Senkinek nincs szüksége egyházra, vagy vallásra ahhoz, hogy elérje a saját lelkét, teremtőjét! Csak felelősségteljes munkára, magán és a teremtőtől kapott feladatán. Aki mást állít, az uralkodni akar feletted.

A hit nem a vallás dolga, a vallás csak a hit és a teremtés, koronként és kultúránként változó értelmezése.

Hited akkor van, ha mindig aszerint cselekszel, amit helyesnek érzel. Nem lesz tökéletes, de ha fenntartod a fejlődés szándékát, és nem vagy elnéző magaddal, akkor e hibákból csak tanulsz.

Azt is mondhatnám, a hit az, ha mindig aszerint cselekszem, amit a teremtésről tudok. Mindig követem a teremtőm. Tekintet nélkül arra, hogy belátom e az út végét, illetve hogy hasznom származik e belőle, vagy esetleg károm.

A vallás csak segítség, könnyítés az Isten felé vezető úton. Az egyház pedig a vallást fenntartó intézmény. Nem rajtuk áll a hited, és Istennel való egységed.

A te utad a sajátod, neked kell azt bejárni, és csak magadnak és a teremtődnek tartozol felelősséggel érte! Nem állíthatja azt a saját szolgálatába, megfélemlítéssel vagy a felelősség alól való megnyugható kibúvókkal senki!

Ha többet akarsz megtudni a teremtésről, kattints ide.:

A Tízparancsolat

Ez nem a keresztény tízparancsolat! Komoly segítség lehet az utadon, és ne aggódj, nem akar megtéríteni semmilyen vallás követői közé.

 

Mészáros Szabolcs